Region: Warszawa
Logo
Logo
Region: Warszawa

Projekty

Przedsiębiorczy Mężczyzna

Przedsiębiorczy Mężczyzna to projekt mający na celu wsparcie mężczyzn wchodzących na rynek biznesu, jak i poszukujących nowych ścieżek rozwoju. Filarami projektu są: biznes, męskość, przedsiębiorczość. W ramach projektu organizowane będą spotkania z przedstawicielami ze świata męskiego biznesu.

Koordynator projektu: Sylwia Pietrzak

Kontakt:

s.pietrzak@sfbcc.org.pl

+48 690 427 323

Nasze projekty