01.06.2019

Konwent Ewaluacyjny w Trójmieście

Koniec maja to idealny moment na podsumowanie działań podjętych w Studenckim Forum Business Centre Club przez dobiegający już końca cały rok akademicki. W dniach 25-26.05.2019 r. odbył się Konwent Ewaluacyjny, którego gospodarzem został Region Trójmiasto, a obrady odbywały się w pełnym uroku Gdańsku.

Większość czasu została poświęcona na sprawozdania realizacji projektów oraz funkcjonowanie pionów i poszczególnych Regionów. Nasuwające się wnioski były fundamentem późniejszej dyskusji oraz warsztatowego opracowania wytycznych na przyszłość, które będą udoskonalane jeszcze podczas czerwcowego zjazdu przewodniczących.

Nowością w agendzie była humorystyczna formuła wymiany na forum (nie zawsze łatwych) doświadczeń, które nie zapowiadały radosnego zakończenia, a z których obronną ręką wychodzili nasi wolontariusze. Umocniło to atmosferę współpracy między Regionami, które dzięki poznaniu zaskakujących historii wiedzą, że w przypadku sytuacji podbramkowych mają na kogo liczyć.

Osoby działające w Fundacji z optymizmem patrzą w przyszłość, ponieważ Studenckie Forum nieustannie rozwija się (na co wskazuje m.in. udana reaktywacja regionu Olsztyn) i zyskuje na rozpoznawalności, co jest niewątpliwą zasługą wszystkich członków, dlatego podczas konwentu wyróżniono najlepszych koordynatorów pionów oraz projektów w Regionach. Nagrody dla nich zostały ufundowane przez naszego partnera ogólnopolskiego, firmę PZU, której przedstawicieli gościliśmy ostatniego dnia zjazdu.

61303699_10157248011442760_8760510248952791040_o

Magazyn SFBCC


Magazyn partnerski