Jak z sukcesem przenieść w 4 tygodnie event do internetu?